Анти Криза
идея - идеен проект - реален проект
Да усъвършенстваме добрите си идеи, за да станат реални, работещи и печеливши проекти.
 
Теоретични аспекти
Актуално

ЦЕЛ и СЪЩНОСТ на сайта 'АНТИ КРИЗА'

     Да даде възможност на пряко засегнатите от неблагоприятните последствия от световната и локална (за България) икономическа криза, да си помогнат сами с идеите, знанията и уменията си, разработвайки ги в съвместно взаимодействие, така че да повишат жизнения си стандарт и благосъстояние, поне до нивото от преди кризата, а защо не и по-добро. Това подобрение да е устойчиво във времето.
     Сайта е насочен към честни, интелигентни и работливи хора с амбиции в живота.
     Разчита се на личната и колективна инициативи, които законосъобразно да доведат до лично, респективно колективно повишаване на стандарта на живот на участващите в проектите.
     Няма гаранция, че дадена добра идея няма да бъде открадната от някой посетител на сайта и да бъде злоупотребено с нея, но след като е изложена тук открито, явно че до момента е имало обективни или субективни причини да не бъде разработена резултатно и да се превърне в печеливш, ефективен проект за генератора си.
     Сайта е абсолютно безплатен за потребителите си, за цялото време на съществуването си в Интернет средата. Безплатни са също така и ИДЕИТЕ които се излагат пред всички потребители, както и усилията ни, докато успеем да сглобим Реален Проект с Реален Екип и Реална Структура за реализирането му. В момента в който Проекта излезе от Интернет средата, то той бива подчинен изцяло на законите на РБългария.
     Ако сайта помогне дори на един човек, то това е достатъчен повод за създаването му.
     Сайта е интерактивен, всеки може да предлага всякакви смислени, рационални и ефективни подобрения и корекции по всичко в него, включително и по сигурността на добрите идеи и информацията. Важното е това да служи за формиране на реални работни екипи от потребители на сайта по Идейните Проекти, превръщайки ги постепенно от Интернет герои и съмишленици в истински законни бизнес партньори в Реалните Проекти.

 
 
Сайтът е абсолютно безплатен за потребителите си! e-mail: info@antikriza.biz с покрепата на: Sophisticated Methods
©2009- antikriza.biz Share дизайн и поддръжка:
 
   
  Гласувай за мен в BGTop100.com Гласувай за тази страница в Българския ТОП Гласувайте за моя сайт в БГ чарт